Thursday, March 28, 2013

Mga Gawain sa Panahon ng Kwaresma

Fr. Benito B. Tuazon
Parish Priest of St. Anthony of Padua Parish, Singalong, Manila.

source: visitaiglesia.net

No comments:

Post a Comment